El nou sistema de subministrament immediat d'informació a l'Agència Tributària sobre els registres de facturació

Girona, 1 de marzo de 2017

Agenda

Reial decret 596/2016 per a la modernització, millora i impuls de l'ús de mitjans electrònics en la gestió de l'Impost sobre el Valor Afegit.  

Amb l'aprovació del Reial decret 596/2016, de 2 de desembre, el govern ha aprovat un model innovador i revolucionari de gestió dels llibres registre de l'IVA a través de la seu electrònica de l'Agència Tributària; conegut com “el servei de subministrament immediat d'informació (o per les seves sigles S.I.I.)”.

Aquesta nova forma de gestió dels llibres registre de l'IVA comportarà un canvi molt significatiu en la gestió de l'IVA i afectarà a un gran nombre de subjectes passius d'aquest impost; entre ells, a aquells amb un volum d'operacions superior a 6 milions d'euros, els qui hauran d'informar a l'Agència Tributària en uns terminis relativament breus sobre els seus registres de facturació.

Aquest nou sistema que entra en vigor a partir del'1 de juliol del 2017 exigeix als subjectes passius afectats una adaptació immediata dels seus processos administratius, de facturació i possiblement de la seva tecnologia.

En aquest acte analitzarem totes les qüestions relatives a aquest nou sistema de gestió dels llibres registre.

Compartir: