Últimes novetats jurisprudencials en matèria laboral

Girona, 10 de octubre de 2017

Agenda

El passat dia 5 de setembre, el Tribunal Europeu de Drets Humans va dictar la sentència del denominat cas Bărbulescu en el que s'analitza, des de la perspectiva del Conveni Europeu de Drets Humans, si resulta possible o no el monitoratge de les comunicacions per Internet realitzades pels treballadors en l'Empresa o, dit d'una altra manera, determina quina ha de ser la ponderació entre dos drets en conflicte: per un costat, el dret a la privacitat del treballador i, per un altre, el dret de l'empresa de protegir l'adequat desenvolupament del seu negoci per mitjà del control de l'activitat dels seus treballadors.

Tot i que els nostres tribunals ja han dictat diverses resolucions al respecte, aquesta sentència introdueix novetats i requisits addicionals al respecte que, sense cap dubte, afectaran a les polítiques empresarials que puguin existir en la matèria analitzada.


La sessió organitzada té per finalitat analitzar i comentar els anteriors aspectes, especialment els que tenen relació a l'evolució que ha existit en els últims anys i els requisits o criteris addicionals que vénen a introduir la doctrina europea dictada. Analitzarem, igualment, el valor que aquesta doctrina pot tenir a les decisions dels nostres tribunals.

 

 

 

Compartir: