Responsabilitat civil i assegurança d’administradors i directius (D&O)

赫罗纳(西班牙), 11 de 十一月 de 2014

描述

Administradors i directius d’empreses (Directors and Officers, D&O) s’enfronten a tot tipus de decisions en el seu dia a dia, podent inclús arribar a respondre personalment per les mateixes. El risc de comprometre en el camí el seu patrimoni personal i familiar és real, i per aquest motiu hauria de ser impensable portar a terme aquestes funcions sense una adequada protecció.

Per  aquest motiu, és cada vegada més freqüent la contractació d’una assegurança de D&O, que cobreixi les eventuals responsabilitats civils en les quals puguin incórrer administradors i directius d’empreses en l’exercici de les seves funcions.

En aquesta sessió, organitzada entre CUATRECASAS, GONÇALVES PEREIRA i MARSH, líder mundial en consultoria de riscos i broker d’assegurances, es tractaran les següents qüestions fonamentals:

  • Els supòsits legals i jurisprudencials dels quals es pot derivar la responsabilitat civil d’administradors i directius.
  • Les claus pel disseny de les pòlisses en consonància amb les necessitats concretes.
  • La determinació de les cobertures a incloure i de les limitacions i exclusions més habituals.
  • L’anàlisi de l’actual pràctica contractual en relació a les assegurances de D&O.
  • Les pautes pel necessari seguiment de la pòlissa i dels riscos de l’activitat.

A més a més, es presentarà per primera vegada a Girona el setè estudi sobre assegurances de D&O a Espanya, del qual es lliurarà un exemplar a cada assistent.

分享: