Productivitat i plantilla en el sector dels cítrics

巴伦西亚, 1 de 三月 de 2016

描述

Les polítiques de RR.HH. han d’estar alineades amb els sistemes que milloren la productivitat. No obstant això, els mètodes tradicionals aplicats sobre la plantilla i les tècniques de mesurament dels temps no han estat el suficientment útils i eficaces, a causa d’una multitud de variables intrínseques del propi sector (varietat, calibre, tipus de confecció, entre altres).

Aquest desdejuni versarà sobre la implantació de diversos sistemes de productivitat en l’àmbit dels cítrics i abordarà els aspectes que es poden millorar per aconseguir una major productivitat de la plantilla. Es tractaran, entre altres, les qüestions següents: 

1. Els models de productivitat emergents.

2. La selecció d’una plantilla més productiva d’acord amb el tipus de contracte/edat/experiència.

3. L’anàlisi del tipus de plantilla que tenen les empreses de manipulació de cítrics. Model a aspirar.

4. Les variables amb major incidència en l’escassa productivitat dins del sector.

5. El marc legal per a la implantació de sistemes de productivitat i rendiment.

6. La tendència dels tribunals en la implementació d’un sistema de control de rendiment i productivitat.

分享: