L'icio en l'actual conjuntura del sector immobiliari - Manel Pérez Meya

19 de diciembre de 2009

En l'actual escenari de crisi que estan patint tots els sectors de l'economía espanyola i en especial el sector immobiliari m'agradaría fer unes breus reflexions en relació amb l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres (en endavant, ICIO).

 

Compartir: 
Noticias relacionadas