Cercle de RRHH: Línies d’actuació de la Inspecció del Treball i SS en els propers mesos

L’actual panorama laboral està immers en un procés de canvi accelerat en el qual la Inspecció de Treball i Seguretat Social és, de manera innegable, un dels agents dinamitzadores més qualificats pel seu paper fiscalitzador mitjançant la vigilància i control de les condicions de treball.

La pandèmia sanitària derivada del Covid-19, les mesures de regulació d’ocupació o la recent reactivació de sectors econòmics estan posant de manifest dificultats i reptes per tots els agents que intervenen en el món laboral.

Per això, pensem que és imprescindible apropar-nos a conèixer amb cert detall les principals línies d’actuació que la ITSS-ITC pugui dur a terme en els propers mesos doncs suposen les línies mestres sobre les que les autoritats laborals posaran l’atenció per complir els compromisos establerts pel legislador en la normativa laboral. 

Evento
Online
28 de octubre de 2021 9:00 – 10:00
Ester Grèbol Muñoz
933 125 981