L’obligació de registre diari de la jornada i novetats en matèria d’igualtat

Recentment s’han publicat dues normes amb molta transcendència en l’ àmbit laboral.

Reial Decret-Llei 8/2019, de 8 de març, de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral en la jornada de treball.

Reial Decret-Llei 6/2019, de 1 de març, de mesures urgents per a  garantia de la igualtat de tracte i d’ oportunitats entre dones i homes en el treball i l’ocupació.

Amb motiu de la seva publicació, Cuatrecasas Girona organitza en la seva oficina un esmorzar dirigit a clients on es parlaran dels aspectes més importants de la citada normativa així com de les actuacions a dur a terme per les empreses en compliment de les mateixes, al qual es podran inscriure a través de la “Inscripció online”.

Evento
event
29 de mayo de 2019 10:00 – 11:30
Emma Graupera
972417619